Satele de pe întreg cuprinsul ţării păstrează elemente comune, dar specific totodată, exprimate prin modul de organizare al gospodăriilor, al activităţilor rurale, precum şi viaţa spirituală. Din ce în ce mai mulți turiști doresc să cunoască ospitalitatea, obiceiurile gastronomice, artizanatul și ritualurile sătești.

Arta populară, religia, străvechile obiceiuri și datini creștine, posibilitatea de a se afla în mijlocul evenimentelor specifice locului (șezători, serbări, târguri festivaluri, etc) chiar și terapia muncii fizice sunt în egală măsură puncte de atracție.

Prestarea Turismului în Comună

Turismul ocupă un loc important prin efectele sale binefăcătoare, tonifiante, reconfortante prin practicarea excursiilor, drumețiilor și peterecerii timpului liber în mijlocul naturii.

În localitatea Gârla Mare se găsesc obiective turistice pitorești, printre care Aria Naturală Protejată Gruia – Gîrla Mare, Biserica Pogorârea Sfantului Duh și Insula Gîrla Mare, aceasta fiind în dreptul localității, înconjurată de Dunăre.

Deasemenea, există siturile arheologice aparținând culturii Gîrla-Mare. Cultura Gîrla Mare, specifică Epocii Bronzului Mijlociu, uimește prin prisma ceramicii, foarte variată în ceea ce privește formele și decorațiunile, plasticii feminine și nu în ultimul rând tezaurului de obiecte de podoabă, asemănătoare celor miceniene, descoperit la Ostrovu-Mare-Tiganești.

Pentru zona studiată, un punct de atracție pentru locuitorii comunei Gîrla Mare îl reprezintă malul Dunării. Condițiile naturale ar fi pe deplin valorificate dacă s-ar amenaja atât o plajă cât și dacă s-ar amenaja un loc pentru practicarea pescuitului.

În zona studiată nu există o bază material precum hanuri, moteluri, campinguri, case de vacanță, pensiuni turistice, astfel în zonă se poate practica momentan turismul de transit, de week end și agroturismul.

  Aceste date au fost extrase din Strategia de Dezvoltare Gîrla Mare