Sistemul public de servicii medicale are o importanță vitală care decurge din caracterul lui indispensabil, din investițiile mari în capitalul uman, din numărul ridicat al persoanelor deservite şi din implicațiile capitale ale funcționării serviciilor medicale în toate domeniile vieții sociale.

Din păcate, sistemul public de sănătate românesc este încă incapabil să răspundă cerinţelor unei societăţi moderne în principal din cauza infrastructurii slabe, a insuficienței resurselor umane calificate în mai multe specialitati de bază, precum și în contextul unei capacităţi administrative limitate. Problemele serviciilor de sănătate sunt legate în principal de calitatea, de capacitatea, dar şi de accesibilitatea acestora.

În zona rurală, medicul de familie rămâne în continuare legătura principală între cetăţeni şi sistemul de sănătate. Din acest punct de vedere, gradul de acoperire este mare: aproximativ 96% din populaţia rurală declară că este înscrisă pe listele unui medic de familie.

În prezent servicile medicale în cadrul comunei Gîrla Mare sunt asigurate de:

 • Dinspensar 1;
 • Farmacie 2;
 • Cabinet individual 3;
 • Medici 3;
 • Asistenţi medicali 3+2;
 • Farmaciști 2;
 • Dispensar veterinar 1;
 • Farmacie veterinară 1;
 • Medic veterinar 1;
 • Tehnician veterinar 1.

Asistența socială reprezintă ultima plasă de siguranță a sistemului de protecție socială are drept obiectiv protejarea persoanelor care, din motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să își asigure nevoile sociale, să își dezvolte propriile capacitatiți competente pentru a se integra social. Accesul la prestații (transferuri bănești) și servicii sociale reprezintă un mijloc de întărire a coeziunii sociale și de reducere a excluderii sociale. În Romania, marea majoritate a cheltuielilor de asistență socială finanțează prestațiile sociale.

Serviciul de asistență socială este organizat în cadrul primăriei ca serviciu distinct:

 • Rromi 25%;
 • Gospodării de rromi 260;
 • Persoane adulte cu handicap(gr.I) de pe raza localității 46;
 • Asistenți personali pentru persoanele adulte cu handicap 15;
 • Copii cu handicap de pe raza localității 8;
 • Asistenți personalipentru copii cu handicap 0.

Rezultatele activităţii în domeniul asistenţei sociale sunt bune, urmărindu-se cu prioritate ca toate cazurile să fie rezolvate la nivelul Primăriei Gîrla Mare, fără a se depăşi termenele legale de soluţionare a petiţiilor. Numai în situaţii deosebite, cazurile sunt deferite altor instituţii.

  Aceste date au fost extrase din Strategia de Dezvoltare Gîrla Mare