La nivel naţional, populaţia rurală cunoaște un declin demografic, fiind în continuă scădere și în curs de îmbătrânire. În perioada 2005 – 2011 populaţia rurală a scăzut iar conform prognozelor demografice scăderea acesteia va continua în ritm moderat, până în 2015, după care urmează un declin accentuat în perioada 2015-2050. Principalii factori ai declinului demografic sunt sporul natural negativ şi migraţia. Populaţia rurală nu este distribuită uniform. Există diferenţe semnificative din punctul de vedere al densităţii populaţiei, pe tot teritoriul României. Majoritatea comunelor cu mai puţin de 50 locuitori/km2 sunt grupate în partea de vest a ţării, comparativ cu zonele din est şi din sud, unde predomină comunele, cu densităţi ale populaţiei de 50-100 locuitori/km2.

Structura Socio-Demografică a Populaţiei

În anul 2014 comuna Gîrla Mare are 3,120 locuitori. La recensământul din anul 2002 comuna Gîrla Mare avea o populaţie stabilă de 3387 locuitori iar în anul 2011 de 3118 locuitori.

Evoluția populației începând cu anul 2002 în tabelul următor:

  • anul 2002 – 3387 locuitori;
  • anul 2011 – 3118 locuitori;
  • anul 2014 – 3120 locuitori;

Conform statisticilor, se observă o scădere a populației din anul 2002 până în anul 2011 după care urmează o stagnare. Acest proces involuntiv al populației se datorează în mare parte migrației unei părți din foța de muncă spre localitățile dezvoltate și scăderea natalității.

Majoritatea locuitorilor sunt români cu o minoritate de rromi de 25%.

Piaţa Muncii

România reprezintă statul din Uniunea Europeană cu cea mai ridicată ponderea populaţiei rurale, fiind urmată la distanţă semnificativă de Polonia şi Bulgaria.

Conform INS, România se evidenţiază atât prin ponderea ridicată a populaţiei rurale (aproape 45% din totalul populaţiei, reprezentând 9,65 milioane persoane – INS, Anuarul statistic 2009) cât şi prin valorile deficitare ale indicatorilor socio-economici înregistraţi în rural. Piaţa muncii din mediul rural este dominată de ocupaţiile calificate manuale (agricultori şi meșteșugari).

Statistic, reiese că în anul 2010, aproape 52% din populaţia activă din mediul rural lucra în agricultură, în timp ce, la nivel naţional, sectorul agricol concentra 31,9% din totalul persoanelor ocupate.

La sfârșitul lunii decembrie 2013 în județul Mehedinți erau înregistrați la nivel de județ un număr total de 12.295 someri, ceea ce corespunde unei rate a somajului de 10,25 %.

Populația activă de pe raza comunei Gîrla Mare este reprezentată în principal de agricultură apoi de comerț prin mici magazine și servicii către populație.

Populația inactivă de pe raza comunei este reprezentată în principal de pensionari (136 persoane) apoi urmată de preșcolari și școlari sau studenți (176 persoane).

  Aceste date au fost extrase din Strategia de Dezvoltare Gîrla Mare