Crearea și modernizarea infrastructurii rutiere locale și a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, constituie elemente de bază pentru comunitatea rurală. Acestea sunt necesare pentru a asigura condiții de sănătate, protecția mediului, accesibilitatea și, în general, condiții optime de trai. Infrastructura asigură, de asemenea, premisele pentru dezvoltarea unei economii rurale competitive.

Infrastructura de Comunicaţii şi Transport

Conform datelor INS, în anul 2011 România, dispunea de o rețea de drumurile comunale (cu o lungime de 31.639 km) din care 48% erau drumuri pietruite şi 29% drumuri de pământ (fiind de multe ori impracticabile în perioadele cu precipitaţii). În ceea ce privește accesul la reţelele de distribuţie a apei şi de canalizare, acesta rămâne redus (conform INS, numai 13,6% dintre localitățile rurale fiind conectate la reţeaua de alimentare cu apă potabilă la nivelul anului 2012).

Comuna Gîrla Mare este situată în partea de sud est a județului Mehedinți, la o distanță de 65 km de municipiul reședință de județ, orașul Drobeta Turnu Severin, 36 km de Vînju Mare și este străbărută de drumul național DN 56 C Salcia – Gârla Mare – Gogoșu.

Deservirea feroviară se asigură prin stația Drobeta Turnu Severin situată la 65 de km față de reședința Gîrla Mare.

La nivel de comună transportul de călători este realizat de o firmă privată Locuitorii comunei sunt deserviți zilnic prin curese regulate.

Distanța față de orașele apropiate, port, aeroport, benzinărie, gară:

 • Oraș Vânju Mare 36 kilometri;
 • Oraș Calafat 52 kilometri;
 • Municipiul Drobeta Turnu Severin 65 kilometri;
 • Aeroport Craiova 101 kilometri;
 • Port Calafat 52 kilometri;
 • Benzinărie Gîrla Mare 0 kilometri;
 • Gară Drobeta Turnu Severin 65 kilometri;
 • Autostradă Pitești 220 kilometri;
 • Drum naţional DN 56 C
 • Drum european E79

Alimentarea cu Energie Electrică

Distribuirea energiei electrice se face pe întreg teritoriul comunei în procent de 100% iar iluminatul public este realizat tot într-un procent de 100%.

Se dorește efectuarea de lucrări de reabilitare a rețelei de iluminat public în comună.

Alimentarea cu Apă

Rețeaua de alimentare cu apă potabilă deservește întreg teritoriul comunei fiind realizată în procent de 100%. Acolo unde locuințele nu sunt racordate la sistemul de distribuire a apei potabile, alimentarea se face din puțuri.

Canalizare, Staţie de Epurare şi Tratarea Apelor

În comuna Gîrla Mare există rețea de canalizare realizată în procent de 45% și stație de epurare și tratare a apelor reziduale.

Acolo unde gospodăriile nu sunt racordate la sistemul de canalizare, apele uzate de la locuinţe şi obiectivele social culturale, se scurg în bazine vitanjabile sau latrine uscate.

Se dorește extinderea rețelei de canalizare cu 11 km.

Alimentarea cu Gaze

Pe teritoriul administrativ al comunei nu există sistem centralizat de alimentare cu gaze naturale. Prepararea hranei se realizează prin sobe de tip aragaz cu butelii de gaz lichefiat.

Alimentarea cu Căldură

Tinând cont că localitatea Gîrla Mare nu deține reţea de distribuţie gaz metan, căldura din gospodării se obţine cu ajutorul sobelor de teracotă sau metal prin folosirea combustibului lichid sau solid (lemne, carbuni). Nu există surse de căldură care să deservească un sistem centralizat de alimentare cu căldură.

Telefonie Mobilă şi Fixă

Telefonia mobilă se realizează într-un procent de aproximativ 100%. și cea fixă într-un procent de 100%. Reţele mobile disponibile: Orange, Vodafone, Telekom.

Internet şi Televiziune

Reţeaua de internet este dezvoltată în procent de 100%, deservind locuitorii comunei.

Recepţionarea programelor TV se face prin cablu şi antene satelit iar locuitorii comunei beneficiază de internet atât prin cablu cât şi prin abonamente de date la diferiţi furnizori de telefonie fixă şi mobilă în procent de 100%.

Se dorește asigurarea de facilități pentru investitorii care dezvoltă servicii IT în localitate.Este necesară în continuare modernizarea şi îmbunătăţirea acestora.

Drum Asfaltat

În comuna Gîrla Mare rețeaua de drumuri este formată din drumuri pietruite în procent de 100%.

Drumurile comunale și străzile adiacente în intravilan nu sunt modernizate, fără trotuare şi sunt degradate acolo unde apele pluviale nu sunt evacuate prin rigole sau șanțuri.

Se dorește atât modernizarea drumurilor comunale pe o ditanță de 7,925 km după cum urmează:

 • Strada nr. 6-70 m, (Pena moara);
 • Strada nr. 11-630 m, (Scoala generală I-IV – Panait);
 • Strada nr. 12-70 m, (Tudor – Popescu);
 • Strada nr. 14-70 m, (Marusca – Olaru);
 • Strada nr. 16-1.500 m, (DC 56 C – Port);
 • Strada nr. 22-140 m, (Fulga – Braietaru);
 • Strada nr. 24-195 m, (Tivis – Tudor);
 • Strada nr. 30-350 m, (Bobitescu – Cazane);
 • Strada nr .31-310 m, (Marinas – Islaz);
 • Strada nr. 32-291 m, (Dinca – Islaz);
 • Strada nr. 33-261 m, (Baicu – Islaz);
 • Strada nr. 34-311 m, (Băcan – Islaz);
 • Strada nr. 35-311 m, (Mirea – Islaz);
 • Strada nr. 36-341 m, (Chiriță – DJ – Islaz);
 • Strada nr. 37-250 m, (Sfeta – Plai);
 • Strada nr. 38-250 m, (Popa – Nicolae- Plai);
 • Strada nr. 39-250 m, (Sfeta – Plai);
 • Strada nr. 40-250 m, (Tuica – Plai);
 • Strada nr. 41-250 m, (Opran – Plai);
 • Strada nr. 42-250 m, (Boga – Plai);
 • Strada nr. 43-250 m, (Gherman – Plai);
 • Strada nr. 44-1.324 m. (Strada 37- Busuioc).

Mediu

Amplasată în partea de sud- est a județului Mehedinți, comuna Gîrla Mare este situată într-o zonă lipsită de poluare, astfel că teritoriul administrativ prezintă factori de mediu (sol, aer, apă, vegetație), cu calități bune.

Aerul din zonă este curat, fără surse de poluare. Nu există surse generatoare de zgomote, vibrații sau surse de radioactivitate. Comuna Gîrla Mare nu se încadrează în zona comunelor cu risc natural.

Toate propunerile de proiecte pe mediu pentru perioada 2014-2020 vin atât în sprijinul conservării şi protejării mediului cât şi pentru consilierea şi informarea populaţiei pentru protejarea acestuia.

Serviciul de salubrizare este realizat într un procent de 100% prin contract cu o firmă privată.

  Aceste date au fost extrase din Strategia de Dezvoltare Gîrla Mare