Activităţi Specifice Zonei

Pontenţialul economic al teritoriului administrativ al comunei Gîrla Mare este analizat în funcţie de anumiti indicatori precum: populaţia şi forţa de muncă, unităţile de producţie, resursele naturale, instituţiile publice şi servicii şi infrastructura şi echiparea tehnico edilitară.

Din punct de vedere economic profilul de bază al comunei Gîrla Mare îl constituie agricultura. Activitatea agricolă se desfășoară pe suprafețe semnificative. Înterdependența dintre agricultură șii creșterea animalelor este puternică.

Pe teritoriul comunei Gîrla Mare nu se desfășoară activități economice cu caracter industrial.

Pe teritoriul comunei nu au fost înființate activități economice care să valorifice potențialul uman și material de care dispune comuna.

Situată în apropierea unor poli de atracție urbană (Drobeta Turnu Severin, Vînju Mare) şi accesul excelent la căile de comunicaţie principale, conferă comunei Gîrla Mare un impact pozitiv asupra schimburilor comunității locale cu exteriorul (mărfuri, educație, locuri de muncă) și numeroase avantaje economice.

Comerţ şi Servicii

În prezent, în localitatea Gîrla Mare există o serie de obiective de interes public şi economic: Primăria, sediul Biroului de Poliţie, cămin cultural, şcoală, grădiniţă, centru de zi copii, bibliotecă, farmacie, dispensar uman, biserică, cimitire, magazine alimentare, mici spaţii de prestări servicii şi altele.

Actvivitățile de tip industrial se bazează pe prelucrearea produselor agricole: moară, etc.

Structura pe ramură a agenţilor economici privaţi este determinată de activităţile comerciale. În regiune există posibilitatea ca aceste servicii să se îndrepte mai mult spre producţie şi servicii.

Întreprinderi Mici şi Mijlocii

Mediul anteprenorial din spațiul rural este în scădere deoarece se confruntă cu provocări majore precum oportunităţile de angajare în scădere în zona sectoarelor primare (în special agricultură), îmbătrânirea accelerată a populaţiei, asociată cu emigraţia tinerilor, un fenomen social care afectează furnizarea de potenţiali antreprenori și dificultatea de a menţine o masă critică de facilităţi care să sprijine dezvoltarea economică.

Dezvoltarea activițăților de industrie și servicii în spațiul rural presupune în primul rând dezvoltarea infrastructurii de acces și utilități iar în al doilea rând atragerea unor investitori români sau străini.

Investiţiile în economia rurală non-agricolă şi alimentară din spaţiul rural, pe lângă asigurarea creşterii valorii adăugate brute prin procesarea materiilor prime agricole şi neagricole din resurse locale.

Pe teritoriul comunei Gîrla Mare nu există obiective industriale.

  Aceste date au fost extrase din Strategia de Dezvoltare Gîrla Mare