Învăţământ

În comuna Gîrla Mare funcţionează unităţi de învăţământ, preșcolar și şcolar: 1 grădiniță și 2 școli cu un număr de 16 de cadre didactice. Pe raza comunei funcționează un centru de zi copii care are 20 de copii cu vîrstele (0-3 ani) și 20 copii cu vîrslete (6-11).

La nivel de comună se înregistrează un număr de 176 de elevi din care 40 sunt preșcolari și 136 școlari.

Cultură

La nivel local există 1 cămin cultural. În cadrul acestuia se organizează dansuri susținute de către ansambluri folclorice, evenimente culturale, etc.

Evenimente locale:

  • Ziua comunei – 11 octombrie;
  • Nedee – (Ispas).

Biserici

Pe raza comunei se găsesc 2 biserici și cimitire. Biserica Pogorârea Sfântului Duh este monument istoric.

Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși. Pentru restul apartenența confesionala nu este cunoscută.

  Aceste date au fost extrase din Strategia de Dezvoltare Gîrla Mare