Administraţia publică locală se organizează și funcţionează conform, principiului autonomiei locale, legalităţii, eligibilităţii şi descentralizării serviciilor publice, (Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001).

Autonomia locală este un drept exercitat de consiliile locale şi primari, de consiliile judeţene, alese prin vot direct.

Situaţia Prezentă

Persoanele care își desfășoară activitatea în această instituție, sunt independente faţă de cele centrale, rezolvând treburile publice în ordinea şi după principiile pe care le-a stabilit comunitatea.

Toti funcţionarii publici au urmat cursuri de perfectionare organizate de Centrele de Formare pentru Administraţia Publică Locală. Perfecţionarea profesională reprezintă un drept dar şi o obligaţie pentru fiecare funcţionar public, în vederea dezvoltării unui corp profesionist de funcţionari publici şi a competenţelor necesare pentru sprijinirea administraţiei publice.

Unitatea Administrativ Teritorială Gîrla Mare are un parteneriat cu Franța – Nantes.

Situaţia Viitoare

Pentru primăriei, atragerea de fonduri europene reprezintă o prioritate și este considerată o soluţie absolut necesară pentru a asigura dezvoltarea comunei şi de a rezolva probleme majore în comunitate, aceasta depunând eforturi pentru a obţine astfel de fonduri.

Rolul motor în dezvoltarea rurală și în valorificarea oportunitatilor oferite de contextul european revine administrației publice.

Dezvoltarea capacităţii administrative are scopul de a promova şi susţine crearea atât la nivel local a unei administraţii publice care să devină un important factor de competitivitate, dezvoltare, progres şi coeziune. Un alt punct important pentru creşterea atractivităţii comunei îl constituie facilităţile culturale şi de agrement pe care le oferă sau pe care ar putea să le ofere UAT Primaria Gîrla Mare, astfel încât confortul social al locuitorilor să fie îmbunătăţit; complementar acest lucru va creşte şi atractivitatea turistică a comunei.

  Aceste date au fost extrase din Strategia de Dezvoltare Gîrla Mare